Một số hiện tượng thường gặp sau khi đặt thuốc âm đạo