Sau khi đặt thuốc phụ khoa bị ngứa? Nguyên nhân và xử trí