Đặt thuốc viêm phụ khoa bị ra máu, nguyên nhân do đâu?